2. Opiskelurutiinit


Lue aikuislukioilaisten kokemuksia ensimmäiseltä kouluviikolta

Pohdi omia opiskelurutiinejasi. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
  • kirjat ja kansiot, niiden sijoittaminen kotona
  • opiskeluun liittyvien papereitten järjestäminen
  • opiskelutarvikkeitten säilyttäminen ja mukana kuljettaminen
  • työtila kotona
  • opiskeluun rauhoitettu aika
  • opiskelun rytmitys
  • tehtävien (läksyjen) tekeminen
  • yhteydenpito koululle (yhteystietojen löytyminen)
  • tietokoneen käyttäminen (kansiointi, linkkien tallentaminen)
Rutiinit helpottavat erityisesti aikatauluissa pysymistä. Usein opiskelijoilla on myös ongelmana tärkeiden papereiden hukkuminen. Rutiinien kehittäminen vähentää opiskelun kuormittavuutta, joten asiaan kannattaa kiinnittää huomiota heti opiskelun alussa.

Tehtävä:
Tee seuraavan opintojakson alkua varten suunnitelma, kuinka voisit parantaa omia opiskelurutiinejasi.