Koe

Koevastaus
Yleisiä sudenkuoppia reaaliaineen esseessä:
 • tehtävän lukeminen jää puolitiehen
 • käsitemäärittely jää tekemättä
 • vastaus ei ankkuroidu oppiaineen teoriasisältöön
Yleisin ongelma on liian hätäinen tehtävään tutustuminen. Tehtävä sisältää aina vihjeitä, joita vastauksessa voi hyödyntää. Tehtävänasettelua tulee noudattaa. Vastauksessa on käsiteltävä vain niitä asioita, joita pyydetään käsittelemään. Kaikkiin esitettyihin kysymyksen osiin tulee vastata.

Yleisiä odotuksia reaaliaineen esseeltä:
 • hyvää asiasuomea (kokonaisia virkkeitä, ei ranskalaisia viivoja ja luetteloita)
 • asiasisältö ratkaisevan tärkeää (saman asian toistaminen eri sanoin ei lisää sisällön määrää)
 • kirjoita kuin lukija ei tuntisi asiaa, selitä
 • vastauksen tulee olla looginen, jäsennelty ja kohdistua kysyttyyn (rajauksen merkitys)
Vastaus kirjoitetaan käsialalla, josta saa selvää (ei siis tikkukirjaimilla). Kirjoittamiseen käytetään lyijykynää. Sotkuinen ja epäselvä teksti alentaa pisteitä. Asiasisältö ratkaisee, mutta kielellinen ilmaisu on oltava myös kypsää, hyvää asiasuomea. Kaikissa reaaliaineissa sanalliset vastauksen osat kirjoitetaan kokonaisilla lauseilla - myös esimerkiksi biologian risteytystulosten selitykset.

Korkeatasoisessa vastauksessa:
 • asiaa on käsitelty monipuolisesti, perustellen
 • osataan yhdistää asioita, nähdä yhtymäkohtia ja eroja
 • sovelletaan tietoa (esimerkiksi biologian tietoa psykologiassa)
 • tekstin tuottamisessa, oivaltava ja persoonallinen ote
Jyrkät omat mielipiteet ovat usein vaarallisia. Vastauksessa pitäisi pyrkiä objektiiviseen ja monipuoliseen asian tarkasteluun. Tehtävänannossa voidaan joskus pyytää esittämään oma mielipide. Tätä pyyntöä on noudatettava. Muutoin vastauksissa ei kannata esittää omia mielipiteitä vaan asiaa. Oivaltava asian käsittely tarkoittaa oman ajattelun kautta syntynyttä tekstiä, jossa osataan yhdistellä tehtävänannon aineistossa esitettyjä asioita, eri kursseilla ja mahdollisesti eri oppiaineissa opittua monipuolisella tavalla.