Portfolio opokurssilla

external image 193652215_a45803a5d2_m.jpg
Portfolio on hyvä tapa pohdiskella asioita rauhassa. Tämä sopii hyvin esimerkiksi tämän kurssin teemoihin. Tavoitteena on havainnoida omaa nykytilaa ja kehittämisen kohteita sekä harjoitella erilaisia opiskelutekniikoita.

Portfolion pitäisi olla ulkomuodoltaan ehyt esitys ja siisti. Jonkinlainen etusivu, sisällyksen esittely, otsikointi ja lähteet sopii tuohon kaavaan, toki omia variaatioita voi aina luoda. Mittaa portfoliolle kertyy vähintään 12 tekstisivua. Keskeistä ovat oma ajattelu, pohdiskelu, erilaiset näkökulmat ja asian kaikinpuolinen prosessointi. Voit liittää myös kaikki harjoitukset ja niiden arvioinnit portfolioon. Tämän kurssin tehtävien sisään on rakennettu myös oppimispäiväkirja, joten jos jatko-opinnoissa törmäät näihin kahteen käsitteeseen, tässä ne ovat oikeastaan sulatettu yhteen.

Portfolio-ohje


Tee portfolion seuraavaan tapaan:
  1. Sovit opettajan kanssa, että kurssisuorituksesi on portfolio.
  2. Kurssi on jaettu teemoihin ja jokaisessa teemassa on yksi tai useampia tehtäviä. Toteuta vastaukset omalla tyylilläsi. Ilmaisu saa mielellään olla luova, mutta sisällön osuus on tärkeä.
  3. Tutustu portfolion yleisohjeisiin. Portfolioon voit liittää kuvia, muistiinpanojasi tai muuta aiheeseen liittyvää. Esitysmuoto voi olla paperilla tai digitaalisena (myös blogi käy).
  4. Kysy heti apua opettajalta, jos jokin asia kummastuttaa.
  5. Lähteitä löydät näiltä kurssisivuilta ja muilta verkkosivuilta. Kurssilla ei ole varsinaista oppikirjaa, mutta voi oman kiinnostuksesi mukaan käyttää kirjallisuutta tai lehtiartikkeleita lähteinä. Pyydä apua tarpeen tullen.
  6. Palauta opintoportfolio viimeistään viimeisenä sovittuna päivänä. Suunnittele aikataulusi.
  7. Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty.